მთავარიპროგრამული უზრუნველყოფა Call Center_ ის შექმნისთვის

       -         ზარების ავტომატური მარშრუტიზაცია, ხმოვანი შეტყობინების IVR სისტემა;

       -         ოპერატორების რაოდენობა 1-დან 400-მდე;

       -         შემომავალი და გამავალი კამპანიების ავტომატიზაცია;

       -         ინტეგრაცია თქვენს CRM და ERP სისტემებთან;

       -         ოპერატორებისთვის: მარტივი და კომფორტული სამუშაო ინტერფეისი;

       -         სუპერვაიზერებისთვის: სისტემის მართვა რეალურ დროში;

       -         ხელმძღვანელობისთვის: როგორც ტექნიკური, ასევე შინაარსობრივი სტატისტიკა;

       -         ინფორმაციის, საუბრის ჩანაწერების შენახვა საოფისე ან cloud სერვერებზე.